Stichting CREA community coaching werkt aan ontmoeting, verbinding en ondersteuning van bewoners in Amsterdam.

Werkt mee aan het bevorderen van het welzijn en de onderlinge samenhang van Amsterdam vanuit een inclusieve visie op de samenleving.

Wij bouwen mee aan een buurt community voor zorg en welzijn (in brede zin).